Vekaletnamenin Noterde Düzenlenmesi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

MTMwOTA0Mz-noter-harclari-2013

Vekaletnamenin noterde düzenlenmesi

Noterliklerde düzenlenen vekaletnameler birçok çeşitlidir. Bilinmesi gerekli olan en mühim nokta noterliklerde GENEL VEKALETNAME ismi altında bir bir çeşit vekaletname olmadığıdır. GENEL VEKALETNAME başlığı altında yüzlerce çeşit vekaletname verilebilir. Vekaletnameler içeriklerine yönelik GENEL ya da ÖZEL başlığını alırlar. ÖZEL vekaletnameler belli bir işlem amaçlı ve ayrıntılardan bahsedilerek düzenlenen vekaletnamelerdir (Mesela belli bir gayrimenkulün alımı ya da satımı konusunda gayrimenkulün tapu kayıtları yazılmak suretiyle yapılan bir vekaletname ÖZEL vekaletnamedir.) GENEL vekaletname ise ayrıntıların belli olmadığı hallerde (mesela edinilen ya da satılan gayrimenkulün tapu kayıtları bilinemiyorsa) ya da birden çok çeşit otorite birlikte yazıldığında düzenlenir (Mesela gayrimenkul alım-satımı, otomobil alım-satımı vs) Genel vekaletname başlığı altında birden çok satırlık bir vekaletname düzenlenebileceği buna benzer, sayfalarca devam eden bir vekaletnamede düzenlenebilir.

Bazı vekaletnameler genel ya da özel olsun kesinlikle fotoğraf yapıştırılmasını gerektirir. Gayrimenkul ile ilgilenen vekaletnamelerin büyük kısmı, otomobil satış vekaletnameleri, avukata verilen bir takım vekaletnameler (boşanma yetkilerini içeren vekaletnameler), banka yetkilerini içeren vekaletnameler kesinlikle fotoğraflı olmalıdır. Bunların hariç olan vekaletnamelerde ilgilinin talebi üst kısmına ya da noter gerek olan görürse fotoğraf yapıştırılabilir. Vekaletnamenin fotoğraflı olması durumunda notere asgari 2 fotoğraf gereklidir. Tekrardan bir takım vekaletnameler kesinlikle nüfus cüzdanıyla hazırlanmalıdır. Şunlar gayrimenkul ile ilgilenen vekaletnamelerdir. Bu vekaletnamelerde nüfus cüzdanının bulunmadığı hallerde pasaport ya da avukat kimlik belgeleri de kullanılabilir. Ancak diğer kimlik kesinlikle kullanılmaz. Gayrimenkul ile ilgilenen vekaletnameler dışındaki vekaletnamelerde ise nüfus cüzdanı esas olmakla beraber sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik belgesi, evlilik cüzdanı ve benzeri. kimlikler kullanılabilir. Otomobil satış vekaletnameleri satılacak Otomobilin verileri yazılarak özel vekaletname halinde hazırlanabileceği buna benzer otomobil verileri henüz bilinemiyorsa sahip olunan bütün otomobillerin satışını içeren genel vekaletnamede verilebilir. Ek Olarak bütün vekaletnameler istenirse süreli olarak hazırlanabilir.

Vekaletnamenin Noterde Düzenlenmesi YAPILAN YORUMLAR