Sınıf Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Nitelikler

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

ogretmen

Sınıf Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Nitelikler

           

            Bilgi çağının ihtiyacı olan öğretmen profili başlığında günümüz öğretmenlerinin   sahip olması gereken özellikler sıralanmıştı, sayılan tüm özellikler sınıf öğretmenlerinin de sahip olması gereken özelliklerdir. Ancak, sınıf öğretmenin kendi branşı ile ilgili mutlaka taşıması gereken vasıfları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

 

Öncelikle en üst seviyede ve kendilerine güven duyacak kadar özel alan bilgisine sahip olmaları gerekir. Ama bundan daha önemlisi bu bilgiyi en şekilde öğrencileriyle paylamayı bilmelidir, önemle altını çizmek gerekir ki aktarma değil, paylaşmayı bilmesi gereklidir. Çağımız öğretmeninin sınıftaki rolü bilgiyi aktarma değil doğru yol ve yöntemlerle paylaşma, hatta öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını sağlamdır. Öğretmenin bunları yapabilmek için birlikte çalıştığı yaş gurubunun özelliklerini ve gelişim sürecini ve bu süreçte öğretmen olarak nasıl etkili olup, en doğru yerde duracağını bilmesi gerekir.

 

Öğrenme yaratıcı düşünmeyi, ilişkiler kurmayı, sorgulamayı gerektiren karmaşık bir süreçtir. Profesyonel öğretmenlik yeni merhaba dediği bu karmaşık süreçte çocuğa nasıl yardımcı olacağını bilmeyi gerektirir. Çocuğu tüm yönleriyle gelişimini  sağlayacak ve destekleyecek, onu eğitim ortamına bağlayacak uygun ve zevkli bir ortam hazırlayabilmelidir. Öğrencilerini bireysel olarak tanımalı, mümkün olduğunca bireysel gelişimlerini  desteklemeli, her çocuğun birbirinden ayrı olduğunun farkında olmalı, eğitim faaliyetlerini buna göre planlamalıdır. Öğretmen öğrencilerine ulaşabildiği ölçüde başarılıdır. Öğretimi yaparken bireysel özellikleri göz önünde bulundurması gerektiği gibi ölçme ve değerlendirme de de aynı profesyonelliği göstermeli ve bireysel ölçme değerlendirme yapabilmelidir. Özetle her çocuğu kendi özellikleri, yetenekleri çerçevesinde değerlendirebilmelidir. Kalabalık sınıflarda bu çok zor olmakla birlikte öğretmen konunun farkında ve bilincin de olmalı. Her çocuktaki farklı yetenekleri görüp desteklemeye çaba göstermelidir. Unutulmamalıdır ki, tarih mucitler, bilim adamları ve sanatçıların ilkokul yaşantılarındaki hep yaramaz,  aşırı hareketli, kural tanımaz, öğretmenleri tarafından cezalandırılan, sürekli sorgulayan, cevap isteyen, beklediğini bulamayınca huysuzlaşan aykırı öğrenci hikayeleriyle doludur. Çoğunun öğretmeni onlardaki ışığı görememiş, kötü öğrenci olarak tanımlamış, yeteneklerini fark edip destekleyememiştir. Bu noktada sınıf öğretmenine çok iş düşmektedir. İleride toplumlara, çağa ve bilime damgasını vuracak bu çocukları keşfetmek ve desteklemek profesyonelliği gerektirir. Yine unutulmamalı ki onlar öğretmenleri içi hep zor çocuklardı.

 

Tüm bunların yanında uygun sınıf ortamı, uygun metod ve tekniklerle öğretimi gerçekleştirmek de yeterli değil, sağlıklı kişilik gelişimlerine de yardımcı olmak gerekmektedir. Öğretmenler   evde, okulda, sokakta insan ilişkileri iyi olan, saygın bireyler olmalıdır. Sınıf içinde olumlu tutum sergilemeleri için öğrencilerini desteklemeli ve örnek olmalıdır. Bilginin yanında çocuklara içinde yaşadığı toplumunun kültürüne, ahlaki değerlere, tarihine sahip çıkmayı aşılamalıdır. Vatan, millet ve insan sevgisiyle dolu bireyler yetiştirmelidir. Öğrencilerinin bir üst öğrenime ve yaşantıya hazır olmaları için çabalamalı, sonrasında da onlardan yardımlarını esirgememelidir. [1]

 

İbni SİNA, “Öğretmen dürüst, bilgili, insaflı, temiz, kibar olmalı, çocuk eğitimi ve öğretimini bilmeli, çocukların yeteneklerini tanımalı ,onlarla ilgilenmeli, onları yalnız bırakmamalıdır.Öğretmen çocuğa karşı ne onun küstahlık yapabileceği kadar yumuşak, ne de korkup soru soramayacağı kadar sert davranmalıdır.” demiştir.

 

Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir. Bu fedakarlığın yapılabilmesi için ise öğretmenlerin mesleğini çok sevmesi, kuvvetle bağlı olması gerekmektedir. Maneviyatı büyük olan bu mesleğin zorluklarına sevgisi sayesinde katlanabilmelidir. İnsan yetiştirmek aynı zamanda  uzun ve meşakkatli bir yoldur. Bu nedenle öğretmenin çok sabırlı olması gerekir. Öğretmenin çocuk üzerindeki etkisinin anne, baba ve toplumdan çok daha fazla olması onlara iyi model olmaları zorunluluğu yükler. Öğretmenlerin olumlu ya da olumsuz davranışları uzun yıllar hafızalardan silinmeyecektir. Öğretmenler öğrenci psikolojisinden iyi anlamlıdır ki başarıya ulaşabilsin. Psikoloji bilgisi her biri farklı karakterlerde olan öğrencilerine  ulaşabilme, iletişim kurabilme, karşılan sorunları çözebilme fırsatı sunar  öğretmene. Öğretmen anlatacağı konuya hakim olmalı, o konuyu anlatırken hangi yöntemleri kullanacağını bilmeli, genel kültürü ile de konuya katkıda bulanabilmelidir. Öğretmen çok kitap okumalıdır ki, hem toplumun gerisinde kalmasın hem de onu örnek alan öğrencileri daha çok okusun. Ülkemizde iki yıldır OKS birincisi olan Burdur İl Milli Eğitim Müdürü’ ne başarının sırrı sorulduğunda “öğrencilerimizin çok fazla kitap okumasını sağlıyoruz” cevabını vermiştir. Kitap okumanın ne kadar önemli bir gerçek olduğu öğretmenlerce unutulmamalıdır. Öğretmenin hitabeti güçlü olmalıdır ki kedisinde var olan bilgili etkili bir şekilde aktarabilsin. Doğru, düzgün, etkili cümlelerle, uygun tonlamalarla dikkati çeksin, zihinlerde iz bıraksın. Öğretmenler sosyal olmalıdır; halktan kopuk olmayan, halkın içinde, halkın derdine ışık tutan öğretmenlere yöre haklıda her zaman sahip çıkmaktadır.[2]

 

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, öğrenciler arasında herhangi bir ayırım gözetmeme, öğrenci-öğretmen ilişkilerinde belli kuralların dışına çıkmama, öğrencileri dershaneye gitme, özel ders alma gibi konularda zorlamama, öğrencileri, notla korkuyla, tehdit yoluyla korkutmama, kendi inanç ve fikirlerini öğrencilere zorla empoze etmeme eğitimde yer alan etik değerlere örnek olarak verilebilir.[3][1] Bilge,ÖZGEN, Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyon Durumlarının İncelenmesi,(Trakya Yöresi Örneği),Yüksek Lisans Tezi,Konya,2004,s.25.

[2] Ali, Karaçam,Başarılı Öğretmenin Portresi,Bilge Yayınları, İstanbul,2001,ss.27,48.

[3] Servet ÖZDEMİR,Halil İbrahim YALIN,Öğretmenlik Mesleğine Giriş,Nobel Yayın Dağıtım,Ankara,2003,s.15.

Sınıf Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Nitelikler YAPILAN YORUMLAR