Sınıf Öğretmeninin Tanımı ve Önemi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

hizmetici-egitim-startini-verdi_normal_225487

Sınıf Öğretmeninin Tanımı ve Önemi

 

 

Sınıf öğretmeni; ilköğretimin birinci kademesinin  tüm derslerinde öğrencilere eğitim veren öğretmen olarak tanımlanabilir. Son yıllarda, özellikle şehir merkezlerindeki okullarda bilgisayar, İngilizce gibi alan derslerine alan öğretmenleri girse bile Türkiye’nin birçok yerinde ilköğretim birinci kademe eğitimini sınıf öğretmenleri vermektedir. Bu nedenle sınıf öğretmenleri çocukların eğitiminde büyük önem taşımaktadır ve sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesi bir ülkenin eğitim kalitesiyle bağlantılıdır.

 

İlköğretimin ilk beş yılında görev yapan öğretmenlere sınıf öğretmeni denilmektedir. Eğitim Fakültelerinin Sınıf  Öğretmenliği bölümlerinden mezun olanların yanında eğitim fakültelerinin  diğer bölümlerinden mezun olan branş öğretmenleri ve Fen Edebiyat ya da başka fakültelerden mezun olup ta pedegojik  formasyon dediğimiz öğretmenlik eğitimi programlarından sertifika alanlar da bugüne kadar sınıf öğretmeni olarak atanabilmişlerdir. Özellikle Okul Öncesi Eğitimin ülkemizde son yıllara kadar yaygınlaşmamış olması nedeniyle daha da önemli ve kritik bir dönem olan ilk ve temel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim almış olmaları gerekir.

 

Sınıf öğretmenliği 6-11 yaş grubu çocukları ile çalışılan bir öğretmenlik dalıdır. 6-11 yaş arasındaki gelişim sürecinin bir insanın yetişmesinde ne kadar kritik, temel teşkil eden, birçok bilgi beceri ve kişilik özelliğinin edinildiği bir dönem olması nedeni ile öğretmenlik alanları içerisinde en hassas olanın sınıf öğretmenliği olduğu söylenebilir. Sınıf öğretmenleri “Ağaç Yaşken Eğilir” atasözümüzde vurgulandığı gibi her türlü yönlendirmeye, bilgi aktarımına, davranış gelişimine ve öğrenmeye açık oldukları bu dönemde çocuklarla anne babalarından daha uzun süre birlikte olan kişilerdir. Çocuk da kendi hayatında öğretmenini çok ayrı bir yere koyar. “O” ne derse doğrudur; ne yaparsa iyidir, güzeldir. Çocuğun hayatında bu kadar önemli rolü olan sınıf öğretmeni bulunduğu bu hassas konumu en iyi şekilde değerlendirmek, üstüne düşeni eksiksiz yerine getirmek durumundadır. Her şeyden önce bilgisiyle, görgüsüyle, tavır ve davranışlarıyla iyi bir model olmalıdır.

 

“Sınıf öğretmeni; çocuğa gerçek hayatı gösterecek bir “öğretici”, belirli enformasyon ve bilgi birikimini kazandıracak bir “eğitici”, okul,aile ve çevre ortamlarını birbirlerini tamamlayacak şekilde bir araya getiren bir “kaynaştırıcı” katalizör, çocuğu topluma hazırlayan bir “toplumsallaştırıcı”, ” yetiştirici”dir[1].

 

İlköğretimin ilk yılları, çocuğun ilk defa aileden bir toplulukta kendine yer bulma çabasına girdiği dönemdir. Bu dönemde içinde yaşadığı toplumun değerlerini özümseyecek, beden ve zihin sağlığı içinde eğitimin ve öğretimin temel becerilerini edinerek kendisini çevresini ve toplumu anlamanın ilk somut örnekleriyle karşılaşacaktır.[1] Toklucu,E., “Sınıfta Bir Lider Olarak Öğretmen”, www.selcukluihl.k12.tr/resimler/sayiver.asp?id=1027&url=SINIFTA%20BİR%20LİDER%20OLARAK%20ÖĞRETME… – 15.03.2009

Sınıf Öğretmeninin Tanımı ve Önemi YAPILAN YORUMLAR