Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

sayfa_resim

Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir ?

Alıcı ve satıcının karşılıklı olarak ,  satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek , alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını içeren ve noterlerce düzenlenen mukavele satış vaadi sözleşmesidir .  İleride koşulacak durumda olan asıl satışın yapılmasına dair ön sözleşmedir .   ” Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ”  düzenlemeye noterler yetkilidir .  Noterlerce düzenlenen satış vaadi sözleşmesi resmi işlemlerde geçerlidir .

 

Tapuya şerh edilmesi şarttır .  Ancak müşteri satış vaadi sözleşmesine dayanarak bir taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyemez .  Satıcının da bu işleme katılması gerekir tersi takdirde müşteri mahkeme yöntemiyle yerine tescil isteyebilir .

Tapuya şerh edilen kişisel haklar üçüncü şahıslara karşıylari sürülebilir .

Tarafların hak ve borçları açıkça tereddüte meydan vermeyecek biçimde ve taşınmazın bedeli ve ödenme biçimi sözleşmede belirtilir .

Sözleşmeye tarafların fotoğraflarının yapıştırılması ve noter açısından mühürlenmesi gerekir .

Tarafların istemeleri şeklinde cayma durumunda cezai kural konulabilir

 

Şerh beş yıl aynı ritimde devam edebilir .  Beş yıl geçtikten ardından hükmü kalmaz ve resen direktif edebilir .  Ancak taşınmaz mal üst kısmına işlenen satış vadi şerhi beş yıllık süreyi aşmış ve satış vaadi lehdarına satış yapılmamış ise taşınmaz mal malikinin isteği üst kısmına satış vaadi lehdarının muvafakatı aranmaksızın .  Harçların tahsili ile taşınmaz üzerindeki şerh resen terkin edilir .  Terkin edilen şerhin satış vaadi lehdarına bildirilmesi gerekir .

Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir ? YAPILAN YORUMLAR