Osmanlı'da Devşirme Sistemi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

390519-3-4-efe57

OSMANLI’DA DEVŞİRME SİSTEMİ

Kapıkulu Ocakları, Osmanlı Cihan Devleti’nin merkez askerleridir. Osman Gazi Osmanlı Devleti’ni kurarken kendisinin emrinde sadece atlı bitlikler vardı. O zamanın gereklerine göre, sınırlarda ancak bu şekilde atlı kuvvetlere sahip olan aşiretler bulunurdu. Osman Gazi’nin emrindeki atlı aşiret kuvvetleri de sınır muhafızı olup, iktâ denilen bir yapılanmayla idare ediliyordu.

Orhan Gazi de bu atlılardan yararlandı. Fakat atlı askerler, düşmanın savunduğu kaleleri fethetmekte aciz kalıyordu. Bunun farkına varılması, Orhan Gazi’yi muntazam ve muvazzaf bir yaya kuvveti kurmaya yöneltti. Bununla beraber sürekli süvari olarak görev yapacak askeri birlikler kurularak aşirete bağlı ordulardan ayrım sağlandı.

Murâd-ı Hüdâvendigâr zamanında, Orhan Gazi’nin kurduğu yaya ve müsellem ismi verilen piyade ve süvari teşkilâtı bırakılmakla beraber, bizzat hükümdara bağlı olmak üzere, sürekli ve maaşlı bir yaya ve atlı ordusu oluşturularak kapıkulu ocakları meydana getirildi. Yaya sınıfında;

1-yeniçeri,

2-cebeci,

3-topçu,

4-top arabacıları,

5-humbaracı,

6-lağımcı ve atlı olarak da kapıkulu süvarileri şeklinde bölümlere ayrılan kapıkulu ocaklarına kaynak olmak daha doğrusu eleman yetiştirmek üzere, esir ve devşirme çocuklardan oluşan bir acemi ocağı tesis edildi.

Osmanlı'da Devşirme Sistemi YAPILAN YORUMLAR