Müslüm Gürses'e İthafen

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

muslum-gurses-cenazesi-zincirlikuyuda

 

IŞIKLAR İÇİNDE UYU MÜSLÜM BABA..
Pasif bir müzisyen ve aktif bir dinleyici olarak Müslüm Gürses’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum.. “Arabesk Kültür” hakkında eksik de olsa açıklama yapma gereksinimi hissederek yazıyorum. Sanayileşme süreciyle birlikte kırdan kente göç ile başlayan ve göç edenlerin kent ile olan çatışmalarının bir nevi yansıması olarak ortaya çıkan “Arabesk” müziği özünde hem kabullenmeyi hem direnişi barındırır. Arabesk müzik kent kültürüyle uyum sağlamada birçok güçlükle karşılaşmış, kentliler tarafından horlanmış, küçümsenmiş, ötekileştirilmeye çalışılmıştır. Kırdan kente göçenlerin gelenekselci yapıyı, kent kültürünün (modernizm) karşısında ayakta tutmaya çalışması ve bu uğraş karşısında yaşadığı olumsuzluklar, mevcut uyumsuzluğun bitmeyen çatışmasıdır. Modernizm, kendini yüceltmede ve topluma benimsetmede arabeski bir engel olarak görmüştür. Bu nedenle bazı taraflar arabesk kültürel olgu hakkında “yoz müzik” gibi yakıştırmalar ve yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Bu değerlendirmeler mevcut durumu aydılatmaktan ziyade kültürel kutuplaşmaları, çatışmaları arttıran bir tutum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Modernizmi ve onun dinamiklerini özümseyemeyen veya özümsemek istemeyen; bazen de modernizmi kendine göre yorumlayan ve pratikte yaşamaya çalışan gelenekselci yapı, karşılaştığı daha önce tanımadığı yeni yaşam biçimlerini ve inanışlarını anlamlandıramamakta, çoğu zaman yenik düşmektedir. Bütün bu kaosun içinde arabesk müzik, kendi tabanının duygularına tercüman olmuştur. Bazen yaşanılan çoğu olumsuzlukları sineye çekmeye, kabullenmeye (kadercilik), bazen de direnişe, haykırışa sebep olmuştur. Arabesk müzikte çoğunlukla hayata isyan etme söz konusudur. Modernizmin ötekileştirdiği Arabesk kültür isyanını müziğiyle haykırmaya çalışmıştır. Arabesk müzikte karşı cinse olan aşkın ve ilişki biçimlerinin yansıması yine gelenekselci yapının motiflerini taşımakla birlikte sosyo-ekonomik yapının da izlerini taşımaktadır. Örneğin “onun arabası var özel mi özel, şöförü de var güzel mi güzel..”, “kız hepsi senin mi…” gibi şarkılar arabesk müzikte yer almaz.. “Batsın bu dünya..”, “ben insan değil miyim”, “Allah’ın yarattığı bir kulum işte…”, “seni ben ellerin olasın diye mi sevdim…”, “umrumda değil yaşamak ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçmem..”gibi şarkılar ağırlıktadır… Arabesk kültürü yaşayanlar, kapitalist sistem tarafından sömürüldüğü için hayalini kurduğu birçok şeyden mahrum bırakılarak sahip olmak istedikleri yaşam biçimleri manipüle edilmiştir. Kapitalizm, bireyin yaşadığı hayatın olumsuzlukları onun suçuymuş, eksiğiymiş gibi göstererek ya da sahip olduğu hayatın ötesini istemesinin önüne geçebilmesi için kaderci inanışı empoze ederek uyguladığı sömürüyü rasyonelleştirmiştir. Arabesk müzikte şarkıların isyan ağırlıklı olmasının sebebi budur. Kapitalizm ve onun enstrümanları, halk ile iletişime geçmek ve ideolojilerini yaygınlaştırmak için arabesk kültürel durumu kullanmıştır. Halk kültürü adı altında gösterime sunulacak her şey kültür endüstrisinin bir unsuruna dönüştürülmüş ve halka sunulmuştur.
Ben arabesk müziğe ucube, yoz, yavşaklık sıfatlarının hiçbirini yakıştırmıyorum.. Hiçbir müziğe de kültürüne de yakıştırılmamalı aslında.. Müzik toplumların, bazen de kitlelerin duygusal dışavurumudur. Üzerinde araştırmalar yapılarak anlamlandırılmalıdırlar bence. Ben, müziğin özünde siyasi bir duruşun olduğuna inanmaktayım, yanlış olan onu politikleştirmek ve ötekileştirmektedir..
Müslüm Gürses’i iki yıl önce keşfettim, daha önce öylesine denk gelirse dinlerdim.. şarkılarının sözlerini irdeledim ve ne anlatmak istediğini anlamlandırmaya çalıştım.. şarkılarındaki hüznün, sevincin, kederin içinde biraz kendimi buldum desem yalan olmayacak sanırım.. Sonuçta eğer müziğin çoğu zaman duygusal bir boşalma olduğuna inanıyorsak ritmin ahengine kendimizi bırakmamız gerek, kulağımızda dans eden o ezginin bize neler hissettirdiğinin hazzını yaşamak en güzeli olsa gerek.. teşekkür ederim Müslüm Baba, zaman zaman beni böyle bir hazza ulaştırdığın için..
Işıklar içinde uyu Müslüm Baba…

Serdar Narin
04 Mart 2013

Müslüm Gürses'e İthafen YAPILAN YORUMLAR