Mimari Rapor

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

odul01-1

Mimari rapor ,  işverence verilen kesin gereksinim yazılımı arsa ve doğa verilerinin ,  konunun

tasarlanmasında ele alınış ve değerlendirilişi belirtilir .  Ön proje çalışmaları sırasında araştırılarak

belirlenen bütün özellikler ,  koşullar engellemeler ve olanakların değerlendirilmesi ve tasara yansıtılma

şekli mimari raporda farklı ayrı belirtilir .

Yapının ekonomisi ,  maliyet tavanı ,  seçilen yapım sistemi ve kullanılacak yapım teknikleri hakkında

bilgi verilir ,  seçilen malzeme ve nitelikleri belirtilir .  Genel mimari planlama ile maliyet tavanına

uyum yönünde çözüm hakkında kapsamlı bilgi verilir .  Isı ,  ses ,  su yalıtımları güneş önlemleri ,  özellik

gösteren donatımlar ve ekipman amaçlı açıklamalar yapılır ,  tercihlerin sebepleri açıklanır .  Mimari

raporun hazırlanmasında kolaylık ve eşgüdüm sağlanması amacıyla düzenlenen  ” Mimari Açıklama

Raporu Planı ”  aşağıdaki şekildedir .

– Tasarıma genel yaklaşım

– Hazırlık ve ön etüt aşamasında elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi

– İmar hali ve yönetmelik yorumları

– İmar hali ve yönetmelik bilgileri ve öbür verilerin tasara yansıtılma şekli

– Tasara yansıtılan mimari özellikler

– İşlevlerin ilişkileri ve kurgusu ,  ihtiyaçların tasara yansıtılması

– İnşai özellikler ,  kullanılabilecek inşaat teknikleri ve ekipmanları

– Tasarıyla sağlanan ekonomi

– Yapı tahmini maliyeti

– İnşaat amaçlı sağlanan kolaylıklar

– Kullanılması düşünülen malzemeler

Mimari Rapor YAPILAN YORUMLAR