Kültürel Miraslarımız

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

2542012232130231

KÜLTÜREL MİRASLARIMIZ

     Geçmişten günümüze kadar her medeniyetin ve her toplumun meydana getirdiği tüm değerleri kapsayan manevi değerlerdir kültür. Aynı zamanda gelecekteki nesillere de aktarılan kültür, bir olmanın, birlik olmanın nedenlerinden biridir. Kültürel miras da gelecekteki nesillere aktarılabilen bir manevi olgudur. Konuştuğumuz dil, anne babamızdan, büyüklerimizden bize aktarılan bir manevi yapı olup kültürel mirasımızdır.

Ana dilimiz, dinimiz, gelenek ve göreneklerimiz, yemeklerimiz, oyunlarımız, türkülerimiz, yaşam tarzımız, kısaca geçmişten günümüze kadar gelen her olgu kültürel mirastır. Kültürümüzün tarihini merak ettiğimizde bir çok kaynak bulmak mümkündür. Dede korkut masalları, destanlar, kitaplar kültürümüzün bir diğer taşınma yollarındandır. Kültür çok güncel bir değer olup sürekli değişim göstermektedir. Kültürün değişimini incelediğimizde, en çarpıcı ve etkili yolla, TV kanalları, internet ortamı, birçok medeniyetin birlikte yaşaması gibi etkenlerdir. Modelleşme çağında baktığımız zaman dedelerimizin, anneannelerimizin, amcalarımızın farklı; kardeşlerimizin, yeğenlerimizin ve çocuklarımızın farklı yaşayış tarzını benimsediklerini görebilir.

Hızlı gelişen teknoloji ve kentsel yaşam, köyden kente göçe sebebiyet vererek kültürel miraslarımızın çok hızlı bir şekilde zedelenmesine ve kaybolmasına neden olmaktadır.

Kültürel Miraslarımız YAPILAN YORUMLAR