İhracat ve İthalat Taahhütleri

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

dahilde-isleme-rejimi-kapsaminda-mayis-ta-3-3-4744783_1196_400

İhracat ve İthalat Taahhütleri

 

Uluslararası ticareti kanunlar ve uluslararası uygulamalar ile yasaklanmamış ürün ya da hizmetlerin yurt içinden yurt dışına  ( ihracat )  ve yurt dışından yurt içine  ( ithalat )  yapılan alım ve satım işlemleri dış ticaretin temelini oluşturur .  İhracat ve ithalat işlemleri de genel ticaret şartları üst kısmına kurulmuştur .  Ancak ,  dış ticaret ile uğraşan tüccarların kanunlar gereği üstlendikleri sorumluluk ve taahhütler ,  iç piyasada faaliyet gösteren tüccarlardan belli bir süre farklıdır .

” Bu taahhüt ve sorumlulukların neler olabileceği ”  sorusunu ,  verdiğim seminerler sırasında katılımcılara yönelttiğimde aldığım cevaplar;

•   İhracatçıların ithalatçıya kaliteli mal göndermesi ,

•   İthalatçıların da aldıkları malın bedelini zamanında ihracatçıya ödemeleri gerektiği ,

şeklinde oluyor .

Mutlaka ,  ihracatçı ithalatçıya kaliteli mal gönderecek ,  ithalatçı da bunun bedelini zamanında ihracatçıya ödeyecektir .  Bunlar da birer taahhüttür ve çok mühimdir .  Bunlardan birinin ya da birine bağlı olarak ,  ikisinin de gerçekleşmemesi durumunda taraflar çözüm için hukuki yollara başvurabilirler .  Ancak ,  bu taahhütlerden daha önemli ,  üstelik ihracatçıların ve ithalatçıların bu ünvanları alabilmelerini sağlayan ,  kanunda son derece açık olarak belirtilmiş ,  kendi ülkelerine karşı üstlendikleri taahhütler vardır .  Bu taahhütlerin adına getirilmemesi ihracatçı ya da ithalatçıyı süreli ya da süresiz olarak ticaretten mene kadar götürür .  Bir ihracat ya da ithalat işlemine başlayan firma ,  kanunun belirlemiş olduğu bu taahhütleri peşin olarak onay etmiş sayılır .

İhracatçının taahhüdü: İhracat gümrük işlemlerini tamamlayarak yurt dışına çıkardığı ,  kanunen ve uluslararası uygulamalar kapsamında ihracatı yasaklanmamış ürünlerin bedelini ,  kambiyo mevzuatında belirtilmiş kriterler çerçevesinde alıcıdan tahsil etmektir .

İthalatçının taahhüdü: İhracatçıyla yapmış olduğu uzlaşma kapsamında mal bedeli olarak yurt dışına göndermiş olduğu dövizin karşılığı olan malı yurda getirmektir .  Malın getirilememesi durumunda gönderilmiş olan bedelin geri getirilmesi gereklidir .

Ülkemizde ve dünyadaki birçok ülkede ihracat ve ithalat ,  bazı istisnalar dışında  ( genellikle mal bazında istisnalar )  serbesttir .  Peki neden ,  kanunen ,  ihracatta bedelin ,  ithalatta da malın getirilme zorunluluğu vardır? Ülkemizden bir misal sunmak istiyorum: Lassa kendi tesislerinde ,  yurt dışından getirmiş olduğu  ( parasını ödediği )  hammaddeyi ,  maaşını ödediği kendi işçisinin emeği ile ,  yine bedelini ödediği enerjiyi faydalanarak ürettiği lastiği ihraç edecek ve Lassa’nın yurt dışına kesmiş olduğu döviz bedeli hesabına yattığı zaman ,  ülke bu bedeli döviz olarak alacak ve Lassa’ya lira verecek .  Bir başka örnek; Petkim bir tedarikçi ile irtibata geçip amonyak alımı hakkında bir uzlaşma yapıyor ve ödemesini peşin olarak gerçekteştiriyor .  Petkim ,  kanunen taahhüdünü kapatabilmek için yurt dışına göndermiş olduğu bedelin karşılığı malı yurda getirmek zorundadır .

Bu zorunlulukların ve kanunen birer taahhüde bağlanmalarının sebebi; ihracatta ,  markasına ve orijinine bakılmaksızın ülkeden bir malın ister bedeli ödenerek yurt dışından ithal edilmiş olsun ,  ister ülkenin kaynaklarıyla  ” ülke malı ”  olarak üretilmiş olsun ,  ihracatçılar kanalıyla ülkeden çıkıyor olması ve bedelinin çıkaran tarafından yurda getirilmesi gerektiği ,  ithalatta ,  ülkenin kazanmış olduğu dövizin  ( ülkemiz döviz basmıyor ,  Merkez Bankası’nın rezervlerini yaratan döviz ihracat ve turizm kazancı )  ithalatçıların mal alabilmelerini teminen kendilerine tahsis edilerek yurt dışına gönderiliyor olması; bir bakıma malın döviz bedelinin ülke tarafından ödeniyor olması ve ithalatçılar tarafından kullanılan bu döviz rezervinin karşılığı olan malın ithalatçılar tarafından kesinlikle yurda getirilmesinin gerektiğidir .

Bu taahhütlerin yanında bireyler ve kuruluşların dış ticaret faaliyetinde bulunabilmek için yine kanun gereği tamamlamaları gereken bazı prosedürler vardır:

1 .  Ticari vergi numarasına sahip olmak  ( dolayısıyla ticari vergi numarası alabilmek için gerekli tüm prosedürün adına getirilmesi )  .

2 .  İhracatçıların ve ithalatçıların ihraç ya da ithal edecekleri ürüne göre bir ihracatçı ve  ( Temmuz 2002’den bu yana )  bir ithalatçı birliğine üye olmaları gerekmektedir .  Bu üyelik ihracat ve ithalat işlemi aşamasında bile yaptırılabilir .

İhracat ve İthalat Taahhütleri YAPILAN YORUMLAR