Hudeybiye Musâlahası

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

dsc_0297-hudeybiye-fuad-yusufoglu

Hudeybiye Musâlahası

Hendek harbinde kâfirler dağılarak perişân bir halde gitmeleriyle artık meydan Müslümanlara kaldı. Müslümanlar günden güne kuvvet ve şeref buluyordu.

Aklı ve insâfı olanlar Peygamber Efendimiz’in mûcizelerini ve İslâm dîninin güzelliklerini gördüler, imân ettiler. Kabile ve aşîretlerin ileri gelenleri ve reislerinin çoğu edebiyâta âşinâ ve şâir olduklarından Kur’ân-ı Kerîm’in erişelemez derecede belağatına bakıp insan kelâmı olmadığını anladılar. Lâkin reisliklerini kaybetmemek için halkı eski bâtıl inançlarında tutmakta ısrâr ediyorlardı.

Fakat bir vesileyle İslâm dininin güzelliklerini öğrenenler ve bilhassa Resûl-i Ekrem’in mübârek yüzünü görenler de yavaş yavaş îmâna geliyorlardı. Çünkü o Fahr-i Alem (s.a.v.)’in sûreti herkesten güzel ve ahlâkı mükemmeldi. Bütün âzâları birbirine uyumlu ve bütün vasıfları en güzel şekilde idi. Yüzünde nûr ve güzellik, sözünde akıcılık ve tatlılık, dilinde ve ifâdesinde fevkalâde bir güzellik vardı.

Hudeybiye Musâlahası YAPILAN YORUMLAR