Eğitim Örgütlerinde Performans Değerlendirmesi ve Motivasyon İlişkisi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
  • Ana Sayfa
  • Eğitim Örgütlerinde Performans Değerlendirmesi ve Motivasyon İlişkisi

ogretmen_performans

Eğitim Örgütlerinde Performans Değerlendirmesi ve Motivasyon İlişkisi

 

            Performans bireyin ya da örgütün yaptığı etkinliklerden elde ettiği sonuç ve saptadığı hedeflere ulaşma derecesidir. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu bir işi yapan bir bireyin, bir grubun ya da kurumun o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak neleri sağlayabildiğinin nicel ve nitel olarak anlatımı olarak  tanımlamaktadır. Bireylerin performansı toplamda kurum performansını ifade eder ki bu durumda kurumun geleceği için  birey performansının  artırılması için gerekli olan koşulların mutlaka oluşturulması gereğini ortaya çıkarır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu performans değerlendirmesini  ise  kurumun ve kurumda çalışanların, önceden belirlenen standart kıstaslara göre iş başarım düzeyinin ölçülerek analiz edildiği ve gelişime yönelik geri bildirimlerin sunulduğu süreç olarak tanımlar.

 

Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler yöneticileri tarafından objektif performans değerlendirilmesi yapıldığına inanmadıkları ve çalışan ile çalışmayanın ayırt edilmediğini düşündükleri zaman moralleri  bozulacak  ve gittikçe çalışma isteklerini yitireceklerdir. Emek verdiğinin, çaba gösterdiğinin fark edildiğini, bu çabasının desteklendiğini ve takdir edildiğini gördüğünde ise daha çok gayret sarf edecek bunun için de gerekli enerjiyi bulacaktır. Aynı disiplin ve iş saygısı ile çalışmayan mesai arkadaşının ödüllendirilmesi  öğretmende değerlendirmelerin objektif ve profesyonel olmadığı, bu eğitim ortamında emeklerinin boşa gittiği, karşılığını alamadığı hissisini uyandırır ki; bu da öğretmenin ileriki zamanlardaki performansını etkileyecektir.

 

Performans değerlendirmesi ile kişilere çalışmaları ile ilgili dönüt verilmiş olur. Eksikler ve işlerinde ne derece başarılı oldukları gösterilir. Böylece hem eksiklerini gidermeleri, hem kendilerini geliştirmeleri  hem de yeteneklerini keşfetmeleri için fırsat tanınmış olur. Burada önemli olan değerlendirmenin çalışanları strese sokmadan, sağlıklı ve bilimsel yöntemlerle, her şeyden önce tarafsız yapılmasıdır. Etik olarak yapılan değerlendirmeler çalışanlarda gereksiz baskı oluşturmaz, hangi noktada olduklarını görmelerini sağlayarak kazanımlarını artırır. Değerlendirmenin doğru yapılması da tek başına etkili olmayacak, sonuçlara göre ödüllendirme ve destek uygulaması yapılması gerekecektir. Ancak bu koşullarda profesyonel    performans değerlendirmesinden söz edilebilir.

 

Eğitim Örgütlerinde Performans Değerlendirmesi ve Motivasyon İlişkisi YAPILAN YORUMLAR