Dünya Ülkelerinde Öğretmen Eğitimi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

ogrenci

Dünya Ülkelerinde Öğretmen Eğitimi

 

ABD:Öğretmenlik yapabilmek için gerekli koşullar eyaletten eyalete değişmektedir. En az dört yıllık lisans eğitimi yapmak zorunluluğu vardır. Okul müdürü olmak içinse yüksek lisans ve doktora derecesi gerekmektedir. Birçok eyalette öğretmenlikten emekli olmak için yüksek lisans derecesi gerekmektedir. Atamlar eyaletler tarafından yapılmakta, imtiyazlar ve haklar, ücretler eyaletten eyalete değişmektedir. Genellikle bir yıllığına atanmakta, emekli olmak için beş yıl çalışma koşulu bulunmaktadır. Öğretmen eğitimi merkezi merkezi değildir, kiliseden ve burs veren  çeşitli kuruluşlardan etkilenmektedir. [1]

RUSYA: İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin büyük çoğunluğu Pedogoji Okulları, Pedogoji Enstitüleri, Üniversitelerdeki eğitimden geçmektedir. Adayların enstitüye girebilmeleri için öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarından referans getirmeleri gerekmektedir. Yılda bir kez tek bir enstitüye başvurabilmekte, alınmama halinde bir yıl beklemektedirler.

Pedagoji Okulları, sekiz yıl eğitim alanlar için dört yıl, on yıl eğitim almışlar için iki yıldır. İlköğretim öğretmenleri bu okullarda yetişmektedir. Ortaöğretimde öğretmen olmak için pedagoji enstitülerinden, üniversitelerden mezun olmak gerekmektedir. Üniversiteler ise öğretmenlerin yanında araştırmacılar yetiştirme amacı taşımaktadır. Pedagoji okullarını bitiren ilköğretim öğretmenleri devlet sınavına tabi tutulmakta sınavı geçmeleri halinde bir yıllığına atanmaktadırlar. Bir yılı başarıyla bitirenler beş yıllık sertifika almaktadır.[2]

 

JAPONYA: Anaokulu ve ilkokullarda çalışabilmek için genel öğretmenlik sertifikası üst öğrenimler için alan sertifikası gerekir. Sürekli ve geçici sertifikalar vardır. Sürekli sertifikalar birinci ve ikinci olmak üzere iki çeşittir. İki yıllık yüksek okul mezunlarına ilkokul öğretmenliği için birinci sınıf sertifika verilir. En az bir yıllık yüksek lisans sertifikası olanlar okul müdürü olabilir. Öğretmenlerin ucretleri  ulusal gelir ortalamasının üzerindedir. Bölgeden bölgeye ya da ilkokuldan üniversiteye kadar  pek farklılık göstermemektedir. Öğretmen adayları “Bölge Eğitim Kurulu” na müracaat ederler, okul müdürünün görüşü alınıp yazılı sınavı da geçtikten sonra stajyer olarak atanırlar. Altı aylık stajyerlikten sonra kadrolu olarak atanırlar.[3]

 

FRANSA: İlkokul öğretmenleri bakalorya diploması olan öğrencilerin devam ettikleri öğretmen okullarından mezun olup sertifika sınavına girerler. Öğretmen olmak için bir yıl çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.  Ayrıca öğretmen yetiştiren üç yıllık Yüksek Öğretmen Okulları bulunmaktadır. Bu okulların öğrencileri aslında fen edebiyat fakültelerine devam etmekte hariçten üç yıl formasyon almaktadır. Fransa eğitim sisteminde öğretmenler için bir üst kademedeki öğretmenliğe geçiş imkanı yaygındır. Örneğin, üniversite öğretim üyesi olmanın bir yolu lisede öğretmenlik yapmaktır.[4]

 

İNGİLTERE: Öğretmen yetiştiren okullar yüksek öğretim düzeyinde olmasına rağmen 1972’ye kadar yüksek öğretim olarak tanınmamıştır. 1980 yılına kadar eğitim fakültesi bulunan üniversitelerden sertifika alıp bir yıl öğretmen olarak çalıştıktan sonra bakanlık tarafından atama yapılmıştır.1980’den sonra daha fazla uzmanlaşma zorunluluğu getirilmiş, son düzenlemeyle ise bir yıl formasyon alma zorunluluğu uygulamaya konulmuştur.[5][1] İrfan ERDOĞAN,Çağdaş Eğitim Sistemleri,Sistem Yayıncılık,1995,İstanbul,s.81.

[2] A.g.e.,ss.97-98.

[3] A.g.e.,s.125.

[4] A.g.e.,s.148.

[5] A.g.e.,ss.175-176.

Dünya Ülkelerinde Öğretmen Eğitimi YAPILAN YORUMLAR