Dış Ticaretin Tarafları

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

dis_ticaret

Dış Ticaretin Tarafları

 

Acaba bir dış ticaret işlemine kimler karışır? Bir dış ticaret işleminin gerçekleşmesi kimlerin katkıları ile olur? Dış ticaret işlemi esasen bir ticaret işlemidir ve çok basit olarak alıcı ve satıcı arasında geçer .  Alıcı ve satıcı birbirlerine karşı malın kalitesi ,  zamanında teslimi ve bedelinin zamanında ödenmesi gibi konularda sorumludurlar .  Bu sorumlulukları adına getirirken de bazı hizmetleri dışarıdan almak  ( outsource )  zorundadırlar .  Bu hizmetleri sağlayacak olan profesyoneller;

•   nakliyeciler ,

•   sigortacılar ,

•   gümrük müşavirleri ,

•   bankacılar ,

•   bazen de gözetim şirketleridir .

Saydığımız bu insanlar ,  dış ticaret işleminin gerçekleştirilmesinde ve bazı noktalarda kolaylaştırılmasında son derece önemli görevler üstlenirler ve bu görevlerini adına getirdiklerinde ek olarak önce ihracatçı ve/veya ithalatçı ile anlaşmış oldukları bedel üzerinden faturalarını keserek hizmet bedellerini tahsil ederler .

Bu profesyonel desteğe ihracatçı mı yoksa ithalatçı mı ihtiyaç duyar?

Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle desteğe nerede ihtiyaç duyulduğunu bilmemiz gerekir .

1 .  Gümrük İşlemleri: Hem ihracatta hem de ithalatta ,  malların ihraç gümrüğünden çıkışı ve ithal gümrüğünden girişi aşamalarında gümrük işlemleri yapılmaktadır .  Normal olarak ,  ihracat gümrük işlemleri ihracatçı ,  ithalat gümrük işlemleri ise ithalatçı tarafından yaptırılmakta ve ilgili masraflar yine ilgili tarafça ödenmektedir .  Ancak ,  ICC’nin hazırladığı Incoterms uygulamaları kapsamında ,  artık günümüz dış ticaret işlemlerinde ,  ihraç gümrük işlemlerinin ithalatçı ,  ithal gümrük işlemlerinin ihracatçı veya her iki gümrük işleminin sadece ihracatçı veya ithalatçı tarafından gerçekleştirildiği de görülmektedir .

2 .  Nakliye İşlemleri: Dış ticarette nakliye tektir .  Gümrük işlemleri gibi hem ihracatta hem de ithalatta görülen bir işlem değildir .  Dolayısıyla ,  ya ihracatçı ya da ithalatçı tarafından üstlenilir ve masrafları karşılanır .

3 .  Sigorta İşlemleri: Aynı nakliye işlemi gibi sigorta da bir defa yapılmış olan bir işlemdir .  Çünkü ,  söz konusu sigorta ,  nakliye sırasında malın zarar görmesi veya zayi olması riskine karşı yapılır .  Nakliyede olduğu gibi ihracatçı veya ithalatçı tarafından yapılabilir .  Ancak ,  anlaşılan Incoterms terimi eğer bir  ” F ”  terimi ise  ( FOB ,  FCA veya FAS )  sigorta mutlaka ithalatçı tarafından ,   ” D ”  terimi ise mutlaka ihracatçı tarafından yaptırılır ve bedeli ödenir .

4 .  Banka İşlemleri: Banka işlemleri ,  gümrük işlemleri gibi hem ihracatçı hem de ithalatçı ülkede oluşan masraflardır .  Bu sebeple yukarıda ,  gümrük işlemleri ile ilgili olarak bahsettiğimiz uygulamalar banka işlemleri için de geçerlidir .

Bildiğiniz gibi bir dış ticaret işlemi neticesinde ihracatçı ülkeye döviz girmekte ,  ithalatçı ülkeden de döviz çıkmaktadır .  Dolayısıyla dış ticaret işlemlerine ülkelerin yetkili kurum ve kuruluşlarının en azından kontrol ve izinler anlamında dâhil olmaları son derece normal ve gereklidir .  Bunlar hangi kurum ve kuruluşlardır?

•   İhracatçı Birlikleri ,

•   İthalatçı Birlikleri  ( Temmuz 2002 itibariyle )  ,

•   Ticaret Odaları ,

•   Sanayi Odaları ,

•   Tarım İl Müdürlükleri ,

•   Standardizasyon Denetmenlikleri ,

•   Özellikle ithalat işlemlerinde ,  ilgili bakanlıklar ,

•   Dış Ticaret Müsteşarlığı ,

•   Gümrük Müdürlükleri ,  vs .

( Not: Bu kurum ve kuruluşların hepsi her dış ticaret işleminde yer almaz .  )

Görüldüğü gibi bir dış ticaret işleminin gerçekleşebilmesi için yaklaşık on kadar kamu ve özel sektör kuruluşu bir araya gelmekte ve bu direkt veya endirekt katılımları ile kazanç elde etmektedirler .

Ancak ,  bu kitap içinde ,  yukarıda bahsedilen kazanç imkânlarından değil ,  bugüne kadar genellikle kulaktan dolma  ( dolayısıyla çoğunlukla yanlış )  tanım ve kelimelerle ifade edilen ,  çok güzel bilinmediği için görev tanımları ve çerçevesi tam belirlenememiş ,  bununla beraber dış ticaret olgusu içinde önemli yer tutan ve kazanç kaynağı olan:

•   transit tüccarlık ,

•   komisyonculuk ,

•   temsilcilik ve

•   bayilik

sistemleri ve bu sistemler içinde yaratılabilecek iş imkânları üzerinde duracağız .

Ancak bu konuya geçmeden önce ,  dış ticaretin genel yapısı ile ilgili olarak bilmemiz gerekli olan bazı önemli konulara değinelim .  Bunlardan ilki ,   ” Dış Ticaret İşlem Akışı ” ; ikincisi ,  ülkemiz dış ticaret literatürüne her nedense  ” teslim şekilleri ”  diye geçmiş  ( orijinal adı  ” international commercial terms )  olan  ” Uluslararası Ticari Terimler ” ; üçüncüsü de  ” Ödeme Şekilleri ” dir .

Dış Ticaretin Tarafları YAPILAN YORUMLAR